ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა დახმარების საერთაშორისო ასოციაცია

ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა

 

ორგანიზაცია „ღია საზოგადოება საქართველოს“ დაფინანსებით ასოციაცია 2011 წლის დეკემბრიდან ახორციელებს „მშობელთა სახლის“ მდგრადი ფუნქციონირების ხმხარდაჭერის პროექტს, რომლის ფარგლებშიც პირველად საქართველოში  შესაძლებელი გახდა ონკო-ჰემატოლოგიური პაციენტებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის აღმოჩენა. ფსიქოლოგი მუშაობს ბავშებთან მათი ასაკობრივი თავისებურების გათვალისწინებით შემუშავებული პროგრამით, რაც ითვალისწინებს მხარდაჭერას სხვადასხვა მანიპულაციების დროს, ქიმიოთერაპიის პროცესში ტკივილის შემსუბუქებასა და მედიკამენტებით პირობადებული ხასიათობრივი ცვლილებების მართვას.